Thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế với khách tại một cơ sở du lịch. Ảnh: PV

Du lịch “đóng băng” chờ qua đại dịch

 14:17 06/04/2020

Chưa bao giờ các hoạt động sản xuất kinh doanh lại bị dồn ứ, khủng hoảng như hiện nay. Trong đó, du lịch, hàng không và các dịch vụ liên quan gần như “đóng băng” chờ qua đại dịch.